TÌM KIẾM NÂNG CAO


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 107.
Kết quả tìm trong tài liệu:

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
2014Đại việt sử ký toàn thưPhạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
2014Đại Việt thông sửPhạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
-RDA and MARC21Phạm Quang, Quyền (sưu tầm); Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
-Luật xuất bản năm 2012Phạm Quang, Quyền (sưu tầm); Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
2014Nhập môn hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Anh)Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
2011Hỏi - đáp về nghiệp vụ thư viện (phần 7)Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
-Các phần mềm thư viện mã nguồn mởPhạm Quang, Quyền (sưu tầm); Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
-Tự code chức năng đếm lượt truy cập cho Word Pressthachpham.com; Phạm Quang, Quyền (sưu tầm); thachpham.com; Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
-Toefl grammar reviewPhạm Quang, Quyền (sưu tầm); Phạm Quang, Quyền (sưu tầm)-
-Công thức viết lại câu trong tiếng Anh (thường gặp)Phạm Quang, Quyền (sưu tầm); Nguyễn Thị, Ngà (sharing fb)-