TÌM KIẾM NÂNG CAO


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 98.
Kết quả tìm trong tài liệu:

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
2020“Hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công và đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” dựa trên “quan hệ thân hữu” ở nước ta hiện nay (Kỳ 1)”Nguyễn Quốc Sửu-
2011Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nayNguyễn Quốc Sửu-
2012Luật tục và pháp luật trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt NamNguyễn Quốc Sửu-
2015Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyềnNguyễn Quốc Sửu-
2012Vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện Đại hội ĐảngNguyễn Quốc Sửu-
2015Về chế định giải thích giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)Nguyễn Quốc Sửu-
2013Về tham nhũng và đạo đức công vụNguyễn Quốc Sửu-
2011“Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”: sách chuyên khảoNguyễn Quốc Sửu-
2011Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách chuyên khảoNguyễn Quốc Sửu-
2014“Tăng cường giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính tại tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay”: sách chuyên khảoNguyễn Quốc Sửu-