TÌM KIẾM NÂNG CAO


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 40.
Kết quả tìm trong tài liệu:

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
2012Quyết định ban hành quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2010Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2004Ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chínhCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2015Kỷ yếu tọa đàm khoa học nghiệp vụ bảo quản tài ;iệu lưu trữ giấy tại các Trung tâm lưu trữ quốc giaCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2011Quyết định ban hành quy trình và hướng dẫn thực hiện quy trính số hóa tài liệu lưu trữ để lập hồ sơ bảo hiểm và bản sao sử dụngCục văn thư lưu trữ nhà nước-
1999Công văn của cục của cục lưu trữ nhà nước số 608/LTNN-TTCN ngày 19 tháng 11 năm 1999 trích yếu hướng dẫn công nghệ thông tin trong văn thư lưu trữCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2017Kỷ yếu hội thảo nghiệp vụ hoạt động chỉnh lý và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2015Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạngCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2014Quyết định ban hành quy trình và hướng dẫn thực hiện Quy trình khử axit cho tài liệu giấyCục văn thư lưu trữ nhà nước-
2015Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạngCục văn thư lưu trữ nhà nước-