TÌM KIẾM NÂNG CAO


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 150.
Kết quả tìm trong tài liệu:

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
2012Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.Bộ Nội vụ-
2011Thông tư: Huong dan ki thuat trinh bay van ban hanh chinhBộ Nội vụ-
2008Quy định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chứcBộ Nội vụ-
2010Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấpBộ Nội vụ-
2014Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sửBộ Nội vụ-
2014Thông tư quy định về sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sửBộ Nội vụ-
2019Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phốBộ Nội vụ-
2019Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tửBộ Nội vụ-
2019Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chứcBộ Nội vụ-
2010Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấpBộ Nội vụ-