Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Browse
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 1 to 20 of 293

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
2/2023Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnhNguyễn Phú Trọng-
2020Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảngCao Văn Thống (Chủ biên)-
2020Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)PGS. TS. Vũ Trọng Lâm-
2021Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mớiNguyễn Phú Trọng-
2017Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhTiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng công an nhân dân Học viện Chính trị Công an nhân dân-
2015Đảng vững mạnh đất nước phát triển dân tộc trường tồnNguyễn Phú Trọng-
2015“Diễn biến hòa bình” và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” (Hỏi đáp)--
2020Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngNguyễn Phú Trọng-
2019Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt NamPGS.TS. Nguyễn Chu Hồi-
2018Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay – Những vấn đề đặt ra và giải phápHà Quốc Trị (Chủ biên)-
2019Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầuHội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn-
2015Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xãPGS.TS. Nguyễn Minh Phương (Chủ biên)-
2019Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầuHội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn-
2015Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp XãPGS.TS. Nguyễn Minh Phương (Chủ biên)-
2015Cẩm nang công tác dân vậnHội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn-
2021200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Nguyễn Thị Tố Uyên-
2020Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mớiBan Tuyên giáo Trung ương Đảng-
2020Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011Tiểu Ban Văn kiện đại hội XIII-
10/11/2020KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LUỢNG CAO--
2017Giáo trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị: cử nhân hành chính chuyên ngành quản lý đô thịNguyễn Việt Hùng (chủ biên)-
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 1 to 20 of 293