Minh chứng kiểm định 2021-QLXH Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Browse
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 1 to 20 of 278

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
22/7/2021Quyết định ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị, viên chức, người lao động Trường Đại học Nội vụ Hà Nội--
2019Bảng điểm bộ phận các năm học 2018 - 2019--
12/2018Bảng điểm bộ phận các năm học 2017 - 2018--
4/5/2019Quyết định ban hành Quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp của ĐHNVQuyết định 996-
12/6/2019Biên bản họp khoa về việc rà soát các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm đạt chuẩn đầu ra của CTĐT, chuẩn đầu ra học phần ngành Quản lý Văn hóa--
25/5/2017Biên bản bộ môn về việc rà soát và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá người học--
11/3/2016Thông báo tuyển sinh năm học 2016 - 2017Thông báo 325/TB-ĐHNV-
2020Đề cương các học phần trong CTĐT ngành QLVH--
2020Bộ đề thi kết thúc học phần năm học 2019- 2020--
2019Bộ đề thi kết thúc học phần năm học 2018 - 2019--
2018Bộ đề thi kết thúc học phần năm học 2017 - 2018--
2017Bộ đề thi kết thúc học phần năm học 2016 - 2017--
2016Bộ đề thi kết thúc học phần năm học 2015 - 2016--
2020Kết quả khảo sát Khảo sát ý kiến phản hồi của người học về học phần--
2018Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên, người học về phương pháp, kiểm tra, đánh giá học phần, chương trình đào tạo--
2020Danh sách SV ngành QLVH xin phúc khảo bài thi và kết quả phúc khảo bài thi năm học 2019 - 2020--
2019Danh sách SV ngành QLVH xin phúc khảo bài thi và kết quả phúc khảo bài thi năm học 2018 - 2019--
2018Danh sách SV ngành QLVH xin phúc khảo bài thi và kết quả phúc khảo bài thi năm học 2017 - 2018--
2016Danh sách SV ngành QLVH xin phúc khảo bài thi và kết quả phúc khảo bài thi năm học 2015 – 2016--
9/12/2019Bảng điểm bộ phận các năm học 2019 - 2020--
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 1 to 20 of 278