Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18651
Nhan đề: Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả: Cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp những kiến thức về các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực trạng việc sử dụng các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay và các quan điểm, giải pháp hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Định danh: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18651
Bộ sưu tập: Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
Hoan thien cac phuong phap co ban.pdf3.31 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read   


Các tài liệu chỉ đọc nghiên cứu không có quyền download và in ra. Một số Tập tin chỉ gồm bìa và mục lục, bạn đọc ghi KÝ HIỆU bên trên để đến thư viện học tập.