Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Browse
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 1 to 20 of 1047

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
2022Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụBộ Nội vụ-
3/2020Dự toán tài chính Trung tâm Thông tin - Thư viện 2020--
3/2019Dự toán tài chính Trung tâm Thông tin - Thư viện 2019--
3/2018Dự toán tài chính Trung tâm Thông tin - Thư viện 2018--
3/2017Dự toán tài chính Trung tâm Thông tin - Thư viện 2017--
3/2016Dự toán tài chính 2016 Trung tâm Thông tin - Thư viện--
25/12/2019Thông báo sách mới 2019--
5/12/2018Thông báo sách mới 2018--
20/12/2017Thông báo sách mới 2017--
2/12/2016Thông báo sách mới năm 2016--
2016Kế hoạch số hóa giai đoạn 2016 - 2020 của Trung tâm Thông tin - Thư viện--
2019Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước năm 2019--
2020Công văn rà soát bổ sung học liệu năm 2020--
2019Công văn rà soát bổ sung học liệu năm 2019--
2018Công văn rà soát bổ sung học liệu năm 2018--
2017Công văn về việc rà soát các học liệu bổ sung năm 2017--
18/7/2017Quyết định đồng ý cử sinh viên Vũ Đức Anh tham gia Chương trình trao đổi sinh viên và được tạm dừng, bảo lưu kết quả học tậpQuyết định 1672a-
2018Đề cương học phần hành chính tư pháp--
2018Đề cương học phần xã hội và đồng thuận xã hội--
2018Đề cương học phần giáo dục thể chất--
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 1 to 20 of 1047