Loading...

CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH, VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM (21-4), NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN
THẾ GIỚI (23-4) VÀ NĂM ĐẦU TIÊN CỦA LUẬT THƯ VIỆN VIỆT NAM


VIDEO BÀI GIẢNG VÀ PHẦN MỀM - https://drive.google.com/drive/folders/1-KgBvxr5Q26xA7YJ2ULVxVraWukUUDUm?usp=sharing

GIỚI THIỆU CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2020 DO VỤ THƯ VIỆN - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TỔ CHỨC


GIỚI THIỆU TỚI BẠN ĐỌC BỘ SƯU TẬP MỞ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Các "ĐƠN VỊ" trong "THƯ VIỆN SỐ"

Chọn một ĐƠN VỊ để duyệt các bộ sưu tập.