BẠN ĐỌC CẦN BIẾT
Thư viện số tạo không gian kết nối giữa Thầy / Cô và sinh viên; các Thầy/ Cô; các sinh viên 24/7 bởi liên kết tặng sách để chia sẻ trong học tập: (2). Biểu mẫu lên thư viện số (3). Biểu mẫu qua google form.
Rất mong Thầy/ Cô và các em cùng góp phần xây dựng tài nguyên thông tin số!

Nhập tài liệu
đề nghị mua
(1)
Bạn đọc tặng
tài liệu số (tự up)
(2)
Bạn đọc tặng
tài liệu số (google form)
(3)
Lưu trữ
văn bản số (google form)
(4)
Giải đáp
24/7 (fb)
(5)
Bạn đọc
góp ý
(6)

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe để hoàn thiện. Xin trân trọng cảm ơn!

LỊCH ÂM DƯƠNG

Các "ĐƠN VỊ" trong "THƯ VIỆN SỐ"

Chọn một ĐƠN VỊ để duyệt các bộ sưu tập.

Logo

CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH

Đơn vị này tập trung các bộ sưu tập dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Logo

CÔNG TÁC ĐẢNG

Toàn thể Đảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội 3 miền nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong 2 ngày 27 và 28-3-2021

Logo

CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ MỤC

Cơ sở dữ liệu về tài liệu truyền thống tại Thư viện trường!

Logo

TRUNG TÂM
DỊCH VỤ CÔNG

Các tài liệu bồi dưỡng (chúng tôi đang cập nhật).

Logo

HỒ SƠ SINH VIÊN

Kho lưu trữ hồ sơ sinh viên số hóa của trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Chúng tôi đang triển khai cập nhật).

Logo

của viên chức trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Logo

THƯ VIỆN SỐ PHÂN HIỆU TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập hợp các bộ sưu tập số của trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh

THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CÔNG BÁO
CHÍNH PHỦ

THƯ VIỆN SỐ
ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC