Nhằm ngày càng hoàn thiện hơn thư viện số, chúng tôi mở chuyên mục "Tài liệu số do bạn đọc tặng", rất mong có tài liệu số bạn đọc vui lòng đăng nhập để đóng góp với chúng tôi cùng chung tay xây dựng thư viện số. Trân trọng cảm ơn bạn đọc!

ĐỂ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỐT HƠN, MỜI BẠN QUÉT HOẶC KÍCH VÀO MÃ QR CODE DƯỚI ĐÂY
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


VIDEO BÀI GIẢNG
PHẦN MỀM

Các "ĐƠN VỊ" trong "THƯ VIỆN SỐ"

Chọn một ĐƠN VỊ để duyệt các bộ sưu tập.

Logo

CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH

Đơn vị này tập trung các bộ sưu tập dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Logo

CÔNG TÁC ĐẢNG

Toàn thể Đảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội 3 miền nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong 2 ngày 27 và 28-3-2021

Logo

CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ MỤC

Cơ sở dữ liệu về tài liệu truyền thống tại Thư viện trường!

Logo

của viên chức trường Đại học Nội vụ Hà Nội

THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CÔNG BÁO
CHÍNH PHỦ

THƯ VIỆN SỐ
ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC