Nhằm ngày càng hoàn thiện hơn thư viện số, chúng tôi mở chuyên mục "Tài liệu số do bạn đọc tặng", rất mong có tài liệu số bạn đọc vui lòng đăng nhập để đóng góp với chúng tôi cùng chung tay xây dựng thư viện số. Trân trọng cảm ơn bạn đọc!

ĐỂ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỐT HƠN, MỜI BẠN QUÉT HOẶC KÍCH VÀO MÃ QR CODE DƯỚI ĐÂY
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


VIDEO BÀI GIẢNG
PHẦN MỀM

Các "ĐƠN VỊ" trong "THƯ VIỆN SỐ"

Chọn một ĐƠN VỊ để duyệt các bộ sưu tập.

Logo

CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH

Đơn vị này tập trung các bộ sưu tập dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Logo

CÔNG TÁC ĐẢNG

Toàn thể Đảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội 3 miền nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong 2 ngày 27 và 28-3-2021

Logo

CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ MỤC

Cơ sở dữ liệu về tài liệu truyền thống tại Thư viện trường!

Logo

KHU VỰC THAM KHẢO DÀNH CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tập hợp các bộ sưu tập các tài liệu tham khảo học tập, nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức

Logo

của viên chức trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Logo

THƯ VIỆN SỐ PHÂN HIỆU TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập hợp các bộ sưu tập số của trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh

THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CÔNG BÁO
CHÍNH PHỦ

THƯ VIỆN SỐ
ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC