Trân trọng thông báo! Tài liệu trong đơn vị TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN được mở cho khách vãng lai. Các khu vực khác đòi hỏi tài khoản đăng nhập.

Loading...
Researchers
Others info
Publications info

THÔNG BÁO

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội đang thử nghiệm DSpace-CRIS cho hoạt động quản lý thư viện số - học liệu mở. Đây là bản phát triển thêm trên nền DSpace với nhiều chức năng với vai trò là hệ thống thông tin tích hợp chức năng quản lý khoa học. Trân trọng kính mời quý bạn đọc trải nghiệm!